Bojarduma, moderne betegnelse for russisk regeringsorgan, der i 1711 blev erstattet af Senatet. Der fandtes ikke regler for Bojardumaens virke, og dens faktiske rolle er uklar. Bojardumaen opstod som en ad hoc-duma af de bojarer, fyrsten eller zaren ønskede at rådføre sig med. Fra 1400-t. antog den fastere former og kunne tidvis have stor indflydelse. Medlemmerne knyttedes nu ofte til specifikke administrationsgrene, og deres antal steg; derfor valgte zaren tit at rådføre sig med en snævrere kreds, blizjnaja duma. Især i begyndelsen af 1500- og 1600-t. søgte bojarerne forgæves gennem Bojardumaen at begrænse zarens magt.