Bohr-radius, ifølge Niels Bohrs model for brintatomet (1913) radius i den mindste cirkel, i hvilken elektronen kan kredse omkring protonen. Udtrykket for Bohr-radius er ε0h2me2, idet h er Plancks konstant, m og -e hhv. elektronens masse og ladning og ε0 vakuumpermittiviteten. I den moderne kvantemekanik optræder Bohr-radius som den mest sandsynlige afstand mellem de to partikler i brintatomets grundtilstand.