Bohm-diffusion, (efter D. Bohm), diffusionsfænomen, der ofte optræder i plasmaer, som holdes indesluttet i magnetfelter. Diffusionen blev opdaget af Bohm, som ved eksperimenter i 1940'erne fandt, at plasmaer diffunderer gennem magnetfelter meget hurtigere end ventet ud fra klassisk diffusionsteori. Bohm-diffusion har udgjort et specielt problem i fusionsforskningen, idet en af forudsætningerne for kontrolleret fusion (se Lawsonkriteriet) er en effektiv magnetisk plasmaindeslutning. Først efter ca. 20 års fusionsforskning lykkedes det i 1970 at lave et plasma, der ikke udviste Bohm-diffusion; nu kan sådanne plasmaer opnås rutinemæssigt. En tilfredsstillende teoretisk forståelse af fænomenet foreligger endnu ikke.