Bogotákonferencen, 9. internationale konference for amerikanske stater, holdt i Bogotá i Colombia fra 30. marts til 2. maj 1948. 21 amerikanske lande var repræsenteret af delegerede med uindskrænket fuldmagt. Konferencen resulterede i etableringen af Organization of American States, som fastholder suveræn ligestilling mellem alle lande, ikke-interventionsprincip i andre landes affærer og et ønske om større samarbejde på økonomiske, sociale og kulturelle områder.