Bodilsker sandstensbrud, (stednavn: 1345 beati botulphi parrochia '(den eng. helgen) Botulfs kirke'), nedlagt stenbrud 4 km vest for Nexø. I det 200 m lange og 80 m brede, delvis vandfyldte stenbrud findes et ca. 9 m højt profil i den rødlige, bænkede Nexøsandsten. Sandstenen blev aflejret på land ved overgangen Prækambrium-Kambrium, sandsynligvis tidligt i Kambrium for ca. 540 mio. år siden, dels som lag af vindtransporteret sand, dels af lavvandede, udbredte floder. Samlet udgør den en mere end 110 m tyk lagserie, og den brydes i to stenbrud i Gadeby 1,5 km vest for Bodilskirke. Sandstenen anvendes bl.a. til havefliser.