Bodil Begtrup, 1903-1987, cand. polit., ambassadør. Bodil Begtrup blev af Danske Kvinders Nationalråd udpeget til medlem af delegationen til Folkenes Forbund i 1938 og til medlem af delegationerne til FNs plenarforsamlinger i 1946-48. Her blev hun i 1946 valgt til formand for FNs Kvindekommission og i 1948 til næstformand for udvalget om menneskerettighedsdeklarationen. Bodil Begtrup blev i 1949 som den første danske kvinde udnævnt til gesandt (i Reykjavík), i 1955 blev hun ambassadør sammesteds og senere ambassadør i Bern og Lissabon. Hendes erindringer Kvinde i et verdenssamfund udkom i 1986.