Bo Jonsson Grip, d. 20.8.1386, svensk stormand og drost. Grip tilhørte en mindre kendt adelsfamilie; han blev medlem af kong Magnus Eriksson Smeks råd og senere marsk. Han kom dog i konflikt med kongen og var blandt de ledende ved Albrecht af Mecklenburgs valg til svensk konge i 1363. Grip blev i 1369 officialis generalis, højeste embedsmand, men pressede i 1371 Albrecht til en håndfæstning med forbud mod tyske fogeder. Derefter voksede hans magt: Han fik Finland som len samt tilegnede sig store godser og bøndergårde mest i det østlige Sverige. I 1375 blev han rigsdrost, erhvervede pantelen og yderligere jordejendom og blev landets rigeste mand. I sit testamente overlod han forvaltningen af sine store domæner til et udvalg af stormænd. Da Albrecht efter Grips død søgte at overtage hans områder, appellerede testamenteeksekutorerne til dronning Margrete 1. og forberedte dermed hendes erobring af Sverige og etableringen af Kalmarunionen. Grip var meget gavmild mod kirken og støttede planerne om den hellige Birgittas kanonisering og grundlæggelsen af Vadstena Kloster. Han anlagde endvidere bl.a. slottet Gripsholm.