Bo Hakon Jørgensen, f. 1946, dansk litteraturforsker, dr.phil. og professor ved Syddansk Universitet med speciale i moderne lyrik og Karen Blixen. Sidstnævntes forfatterskab behandler han i disputatsen Siden hen (1999) gennem en minutiøs analyse af hendes fortælling "Drømmerne". Sit andet speciale har han bl.a. behandlet i Primitivitetens paradoksale kostume (1986) om Per Højholt, i Symbolismen — eller jegets orfiske forklaring (1993) om især Sophus Claussen og i Mastetoppe (1997), en samling af 100 digtanalyser.