Blicher, dansk præsteslægt, der kan føres tilbage til herredsfoged Niels Jensen (d. 1667) i Hellum Herred i Nordøstjylland. Fra dennes sønnesøn Niels Blicher (1678-1735), der var præst i Rødding ved Viborg, nedstammer den topografiske forfatter og præst Niels Blicher, der var far til præsten og forfatteren Steen Steensen Blicher. En bror til Røddingpræsten, Peter Blicher (1683-1746), var præst i Stokkemarke og blev stamfader til forfatteren Jenny Blicher-Clausen, til husholdningslærer Karen Blicher (1865-1937) og til N.F.S. Grundtvigs første hustru Elisabeth (Lise) Kirstine Margrethe Blicher (1787-1851).