Black Country, en klynge af industribyer vest for Birmingham i det sydlige Staffordshire kuldistrikt i Midtengland. Navnet stammer fra den sky af forurening, byerne var indhyllet i pga. kul- og stålproduktion. Siden 1700-t. har højovne, støberier og kulminer forurenet luften kraftigt med røg og støv i forbindelse med udnyttelsen af de lokale kul- og jernmalmforekomster. I dag er kun få miner i drift, og jernstøberierne er erstattet af metalforarbejdende produktioner, som ikke forurener i samme grad. Tilbage ligger forladte industrigrunde med slaggebjerge og rester af industribygninger, som man har opgivet at genanvende.