Blaže Koneski, 1921-1993, makedonsk forfatter og lingvist; han blev efter 2. Verdenskrig professor i makedonsk ved det nyoprettede makedonske universitet i Skopje. Både som sprogvidenskabsmand og som digter var han drivkraften i skabelsen af et standardiseret makedonsk skriftsprog. Han skrev den første normative makedonske grammatik (1952-54) og redigerede den første store makedonske ordbog. Men også som lyriker var Koneski med til at præge den makedonske litteratur. Hans første bind digte, Broen (1945), var typisk partisanlitteratur med stærke islæt af folklore og patriotisme, men senere viste han sig som en reflekterende og filosofisk anlagt digter. Op gennem 1960'erne vendte han sig til mere moderne former og udtryk som i digtsamlingen Floder (1968). Ud over en samling fortællinger, Lozje (1955, Vinmark), udgav Koneski en række essaysamlinger, især om sprog, litteratur og sprogpolitik.