Blüthner, fremtrædende tysk klaverfabrik grundlagt i Leipzig i 1853 af Julius Ferdinand Blüthner (1824-1910). Oprindelig byggede han kun flygler, men i 1864 kom opretstående klaverer til. I 1856 fik han patent på en forbedret repetitionsmekanik og i 1873 på et "aliquotsystem", et sæt resonansstrenge til forstærkning af klangen. Fabrikken fortsatte efter hans død, blev ødelagt under 2. Verdenskrig, men kom på fode igen og producerer stadig.