Bjørn Poulsen, 15.6.1918-11.12.2000, dansk forfatter, mag.art. 1946, mangeårig forlagskonsulent. Hans indflydelse som kulturkritiker viste sig allerede i tidsskriftet Heretica, hvis første årgange 1948-49 han s.m. Thorkild Bjørnvig redigerede, og i Ideernes krise i åndsliv og politik (1960). Diskussionen af bl.a. kunstnerens rolle i samfundet rejstes i artikeludvalget Omkring elfenbenstårnet. Kritik og polemik (1964).