Bjørn Kornerup, 1896-1957, dansk kirkehistoriker. Han blev cand.theol. i 1921 og knyttedes i 1927 til Rigsarkivet, hvor han i 1946 blev overarkivar for afdelingen for nyere historie. Fra 1951 var han tillige kongelig ordenshistoriograf. Kornerup blev i 1928 dr.theol. på en afhandling om biskop Hans Poulsen Resen i 1600-t., og i sit store forfatterskab dyrkede han med stor lærdom og skarpsindighed navnlig dansk kirke- og skolehistorie fra 1500- til 1700-t., bl.a. med værker om Frederiksborg Latinskoles og Ribe Katedralskoles historie samt med biografier og kildeudgivelser.