Birgitte Berg Nielsen, 1861-1951, en af dansk kvindesags pionerer med særlig tilknytning til husholdningssagen. Birgitte Berg Nielsen agiterede for ligeberettigelse og specielt for, at husgerning blev anerkendt som et fag, der skulle tilegnes og ikke betragtes som medfødt viden: "Man bør lære noget for at være noget". Hun søgte i højere grad end de to andre pionerer, Magdalene Lauridsen og Ingeborg Suhr-Mailand, at få husholdningsuddannelsen knyttet tæt til de miljøer, der beskæftigede sig videnskabeligt med ernæring og økonomi, fx til Landbohøjskolen. Birgitte Berg Nielsen er grundlæggeren af en højere husholdningsuddannelse her i landet, selvom hun i praksis først åbnede seminarium og husholdningsskole på Frederiksberg i 1905. Begge lukkede i 1960'erne. Hun udgav flere bøger og var medlem af flere betydende udvalg og kommissioner. Se også husholdningsuddannelser.