Bibliotekarforbundet, BF, bibliotekarernes faglige, forhandlingsberettigede landsorganisation. BF blev stiftet i 1923 og var frem til 1969 kollektivt tilsluttet Danmarks Biblioteksforening. BF er medlem af Akademikernes Centralorganisation, AC. Forbundet, der markerer sig som en organisation for informationsspecialister, har ca. 5600 medlemmer, hvoraf 76% er kvinder. Blandt BFs mærkesager er en styrkelse og udvikling af bibliotekerne som et rum for formidling af informationer og kultur. Forbundet udgiver bladet Bibliotekspressen og uddeler årligt Døssingprisen.