Beverageantenne, (efter den amerikanske opfinder Beverage), inden for radio en modtagerantenne med retningsvirkning.