Bertil Boëthius, 1885-1974, svensk historiker. Boëthius blev 1930 stadsarkivar i Stockholm og var 1944-50 rigsarkivar. Efter studier i Gustav 2. Adolfs politik i Tyskland 1629-32 forskede Boëthius især i svensk økonomisk historie og socialhistorie i 1600- og 1700-t. Hans vigtigste værker er Ur de stora skogarnas historia (1917), Skogen och bygden (1939) samt Gruvornas, hyttarnas och hamrarnas folk (1951), der er blevet en klassiker. Boëthius var hovedredaktør af Svenskt biografiskt lexikon (1918-31).