Bert Sakmann, f. 1942, tysk læge, professor ved Max Planck-Instituttet i Heidelberg. Sammen med Erwin Neher udviklede Bert Sakmann en metode, patch-clamp-teknikken, der gør det muligt at isolere og undersøge enkelte ionkanaler fra nerveceller. Teknikken har bl.a. muliggjort meget nøjagtige studier af lægemidlers effekt på nerveceller. Sakmann og Neher delte i 1991 nobelprisen i medicin/fysiologi.