Bernt Lynge, 1884-1942, norsk botaniker og lavforsker, professor i systematisk botanik ved Oslo Universitet 1935-42. Gennem talrige rejser indsamlede han et stort antal arktiske lavarter og kunne bl.a. på grundlag af dette materiale fastslå, at lavfloraen har overlevet istiden på isfri områder, nunatakker, bl.a. hjulpet af gødning fra fugleekskrementer. Dette var en ny og epokegørende opdagelse, idet man tidligere havde formodet, at floraen blev ødelagt under istiden for derefter at genindvandre. Blandt Lynges talrige arbejder kan nævnes De Norske Busk- og Bladlaver (1910) og Studies on the Lichen Flora of Norway (1921).