Bernhard Salin, 1861-1931, svensk arkæolog, leder af Nordiska museet i 1905, rigsantikvar 1913-23. Salins hovedværk er Die altgermanische Thierornamentik (1904), der er grundlæggende for studiet af jernalderens dyreornamentik.