Bernhard Middelboe var en dansk maler, grafiker og kemigraf. Uddannet på Kunstakademiet og i Paris var han præget af samtidens franske kunst. Efter uddannelse som kemigraf i Paris 1890-91 grundlagde han i København Bernhard Middelboes Reproduktionsanstalt (1891), der hurtigt blev en anerkendt virksomhed til fremstilling af klichéer til bogtryk, bl.a. med fotokemiske reproduktioner af Vilhelm Pedersens blyantstegninger til den såkaldte "Kunstudgave" af H.C. Andersens Eventyr og Historier (1903). Reproduktionsanstalten eksisterede indtil 1994; en del af dens udstyr kan ses på Danmarks Grafiske Museum i Odense. Museet hedder nu (2010): Mediemuseet, og er for tiden (foråret 2022) lukket og under nyindretning.