Bernhard Baunsgaard, 1918-1996, dansk politiker. Bernhard Baunsgaard var gymnasielærer og 1964-72 rektor for Marselisborg Gymnasium. Ligesom broderen Hilmar Baunsgaard var han tidligt politisk aktiv og deltog i arbejdet inden for Det Radikale Venstre og radikale studenterorganisationer. I 1955 blev han medlem af partiets hovedbestyrelse og var 1966-88 medlem af Folketinget. Han var statsrevisor 1976-82 og 1986-90 og havde flere andre tillidshverv, heriblandt medlemskab af Gyldendals bestyrelse 1966-86. Det blev tolket som en demonstration mod broderens politik, da Bernhard Baunsgaard i 1970 blev væltet som formand for den radikale folketingsgruppe.