Bernard Berenson, Bernhard Berenson, 1865-1959, amerikansk kunsthistoriker, født i Litauen; bosat i USA fra 1875, uddannet på bl.a. Harvard University. Sammen med sin hustru, Mary Costelloe (1864-1945), udviklede Berenson et samarbejde om billedkunstens stil og æstetik, der blev bestemmende for hans betydningsfulde indsats som kunsthistoriker, koncentreret om italiensk renæssancekunst. Berenson var en fremtrædende repræsentant for "connoisseurship": Ved komparativ analyse af især detaljerne i kunstværkerne kunne han med stor sikkerhed fastslå deres autenticitet. Han virkede som rådgiver og indkøber for en række amerikanske museer, kunstsamlere og kunsthandlere, bl.a. Isabella Stewart Gardner og Joseph Duveen. Han skrev The Italian Painters of the Renaissance (1930), en sammenfatning af hans bøger fra århundredskiftet, Aesthetics and History of the Visual Art (1948) m.m. Berenson boede fra 1900 i villaen "I Tatti" ved Firenze i Italien; den testamenteredes til Harvard University, som her driver et center for italiensk renæssancekultur.