Benoît Le Coffre, 1671-1722, dansk maler af fransk afstamning. Efter uddannelse ved kunstakademiet i Paris vendte Le Coffre tilbage til Danmark, hvor han i 1700 blev hofmaler for Frederik 4. For ham udførte han både portrætter, som fx Frederik 4. i kroningsdragt (ikke dateret, Brahetrolleborg), og store dekorationsmalerier til lofterne på Frederiksberg Slot (1704/11) s.m. Hendrik Krock. Her ses fabuleringer over antikkens myter og store myldrende festscener med musikere og maskeradegæster. Også Rosenborg, Eremitageslottet og Kancellibygningen i København er dekoreret af Le Coffre, der skabte en ny, let stil og anses for at være rokokoens tidlige budbringer til Danmark.