Benguelastrømmen, havstrøm i det sydlige Atlanterhav, hvor den strømmer mod nord langs Afrikas vestkyst i en dybde af nogle hundrede meter. Ved kysten presses det kolde og næringsrige vand til overfladen i en såkaldt upwelling, som danner grundlag for en stor fiskebestand i området.