Bengt Thordeman, 1893-1990, svensk museumsmand og numismatiker, riksantikvarie 1952-60. Til hans indsats som middelalderarkæolog hører udgravningerne af massegravene ved Visby fra Valdemar Atterdags erobring af Gotland. Thordeman publicerede selv resultaterne heraf i Armour from the Battle of Wisby 1361, 1-2 (1939-40). Skattefunds fascinationskraft og deres videnskabelige betydning beskrev han i Dolda skatters hemligheter (1941).