Bengt Algotsson, d. 1360, svensk stormand. Han var kong Magnus Smeks betroede mand i dennes kamp mod aristokratiet. Bengt Algotsson var 1355 hertug af Finland og Halland, men mistede i 1357 sin stilling efter et oprør, ledet af kongens søn Erik, og blev landsforvist. Han vendte tilbage i 1360, men blev dræbt i Skåne.