Bembo antikva, et skriftsnit, designet 1929 med forbillede i den trykskrift, som Aldus Manutius benyttede i 1495 til Pietro Bembos dialog De Aetna. Skriften Bembo antikva har været benyttet i Danmark siden 1946.