Bellingshausen Havet, havområdet vest for Den Antarktiske Halvø. I vinterhalvåret er farvandet dækket af fastis og om sommeren af drivis. Største havdybde 4470 m. Havet er opkaldt efter den russiske polarforsker F.G. von Bellingshausen, som i 1819-21 sejlede rundt om Antarktis.