Beggiatoa, slægt af svovlbakterier. De farveløse, krybende tråde er almindelige på overfladen af svovlbrinteholdige sedimenter i både fersk- og saltvand og kan i tilfælde af iltsvind danne udbredte, hvide overtræk (ligklæde). Den hvide farve skyldes svovlkorn, som dannes i cellerne ved iltning af svovlbrinte, hvorved Beggiatoa skaffer energi til sin vækst. Studier af Beggiatoa dannede grundlag for opdagelsen af kemoautotrofi (se autotrof). Det har dog vist sig, at de fleste arter er miksotrofe, idet de får deres kulstof fra organisk stof og ikke fra luftens kuldioxid.