Beaverbrook Newspapers, britisk bladgruppe, skabt som politisk våben af den canadisk-fødte konservative politiker og journalist, William Maxwell Aitken (1879-1964), senere lord Beaverbrook. Den oplagsstærke bladgruppe bestod af det populære Daily Express (købt 1916), suppleret med Sunday Express, der blev grundlagt i 1918, og aftenavisen Evening Standard (købt 1923), der alle udkom i London, samt Evening Citizen i Glasgow. Beaverbrook udstak selv den politiske kurs, der tidligt i 1930'erne agiterede for frihandel inden for det britiske imperium og senere støttede Chamberlains forsoningspolitik over for Tyskland; under 2. Verdenskrig gik bladene aktivt ind i støtte til krigsindsatsen. Tidens store oplag skyldtes dog især den blanding af underholdende nyheder og features, som Daily Express i særlig grad stod for. Omkring 1960 havde bladet et oplag på over 4 mio. Sønnen, sir Max Aitken, blev formelt leder 1955, men overtog reelt først ledelsen i 1964 efter faderens død. Fra omkring 1970 blev bladgruppens aviser trængt af andre populæraviser og af kommercielt tv. Oplagsnedgangen skyldtes tillige forældet teknik og svag ledelse. I 1974 blev Evening Citizen solgt fra, i 1977 blev resten af bladgruppen solgt til ejendomsfirmaet Trafalgar House, der kort efter ændrede navnet til Express Newspapers. I november 2000 blev Express Newspapers videresolgt til Richard Desmond, der hidtil var mest kendt som udgiver af pornografiske magasiner mv., og indlemmet i Desmonds selskab Northern and Shell Media.