Beauforthavet, farvandet nord for Alaska og det vestlige Canada opkaldt efter sir Francis Beaufort (1774-1856). Havet, der er uden øer, er isdækket om vinteren, mens den sydlige del kan besejles om sommeren. Kysten har kun en fåtallig og spredt befolkning; enkelte steder i forbindelse med offshore olie- og gasudvinding. Beauforthavet blev første gang gennemsejlet af Vilhjalmur Stefansson i 1915.