Bdellovibrio, (lat., af gr. bdella 'igle' og afledn. af vibrare 'vibrere'), gruppe af små (0,25 μm x 1 μm), stærkt bevægelige bakterier, der lever som parasitter i gramnegative bakterier. Ved møde med værtsbakterien hæfter Bdellovibrio sig fast på dennes overflade, trænger under kraftig rotation igennem cellens væg og invaderer hulrummet mellem væg og cellemembran. Her vokser Bdellovibrio til en lang, spiralformet bakterie, som deler sig i mange små bakterier hver med en endestillet svingtråd. Efter ca. fire timer opløses (lyserer) den angrebne bakterie, og Bdellovibrio-cellerne frigives og kan invadere nye bakterier. Bdellovibrio findes vidt udbredt i naturen, i jord, affald, forurenede vandløb og havet.