Basileios 2. Bulgardræberen, 958-1025, byzantinsk medkejser 960 og enekejser fra 976. Basileios var en udpræget militærkejser. Han nedkæmpede og indlemmede Bulgarien 1014-18, deraf hans tilnavn, ligesom han genetablerede rigets overhøjhed over det vestlige Balkan. Mod øst indlemmedes store områder, som hidtil havde været behersket af armenske og georgiske fyrster. Indadtil styrkede Basileios bønderne på stormændenes og klostrenes bekostning, og han efterlod en fyldt statskasse.