Baselkonventionen, overenskomst om farligt affald fra 1989, der etablerer et globalt regelsæt for kontrol med eksport og import af affald. Konventionen kræver forudgående anmeldelse til og godkendelse fra de kompetente myndigheder i afsender-, modtager- og eventuelle transitstater, før affald kan eksporteres. For OECD-landene indebærer konventionen et forbud mod eksport af farligt affald til lande uden for OECD. Konventionen blev ratificeret af Danmark og EU i 1994 og er i dag ratificeret af 167 stater (2006). USA har alene underskrevet traktaten, men ikke ratificeret, men ellers er konventionen tiltrådt af alle betydelige stater i verden.