Barry Hindess, f. 1939, britisk professor i samfundsteori. Han publicerede i 1970'erne en række videnskabsteoretiske arbejder inden for samfundsvidenskaben, fx Philosophy and Methodology in the Social Sciences (1977), og videreudviklede i samarbejdede med Paul Hirst den marxistiske samfundsteori især vedr. produktionsmådebegrebet. Siden 1980'erne har Hindess fremført grundlæggende kritik af bl.a. klasse- og stratifikationsteorier samt i Discourses of Power (1996) beskæftiget sig med magtbegrebet.