Barry Hindess var en britisk professor i samfundsteori. Han publicerede i 1970'erne en række videnskabsteoretiske arbejder inden for samfundsvidenskaben, fx Philosophy and Methodology in the Social Sciences (1977), og videreudviklede i samarbejdede med Paul Hirst den marxistiske samfundsteori især vedrørende produktionsmådebegrebet. Siden 1980'erne fremførte Hindess grundlæggende kritik af bl.a. klasse- og stratifikationsteorier, og i Discourses of Power (1996) beskæftigede han sig med magtbegrebet.