Barometrisk højdemåling er en metode til at måle højden over jordoverfladen med et barometer, som er kalibreret til fx standardatmosfæren, hvor ethvert lufttryk svarer til en given højde, idet lufttrykket regelmæssigt aftager med højden. Metoden benyttes af bl.a. bjergbestigere og især inden for luftfart, idet højdemåleren i cockpittet blot er et aneroidbarometer, der er kalibreret på en bestemt måde.