Barmhjertige Brødre, navn for flere katolske broderordener, der har sygepleje som hovedopgave. Den ældste og største orden er "Den hellige Johannes af Guds Barmhjertige Brødre" (Ordo Hospitalitarius S. Joannis de Deo); den blev stiftet i Spanien 1537 af Johannes af Gud (1495-1550) og blev godkendt i 1572. Ordenen, som især driver hospitaler, har sin største udbredelse i Sydeuropa og Latinamerika.