Barjesus var ifølge det nytestamentlige skrift Apostlenes Gerninger, 13,6-12 en jødisk troldmand, som Saulus (Paulus) mødte i Pafos på Cypern.