Baptisternes Verdens-Alliance, stiftet i London 1905 som et af den kristne verdens ældste konfessionelle verdensforbund. Den består af ca. 170 nationale baptistsamfund med tilsammen ca. 38 mio. døbte medlemmer (1993). Der afholdes verdenskongres hvert femte år. Baptisternes Verdens-Alliance inspirerer til mission, formidler nødhjælp, bidrager til forsvaret af menneskerettighederne og iværksætter teologiske studier.