Banks Island, ø i arktisk Canada i Beauforthavet; 70.000 km2. Den er næsten ubeboet bortset fra flybasen Sachs Harbour på sydkysten, hvorfra der drives en del pelsdyrjagt.