Banc d'Arguin, bugt ud for SaharaørkenenMauretaniens Atlanterhavskyst; 12.000 km2 naturpark etableret 1974. Det er et næringsrigt tidevandsområde og Afrikas vigtigste overvintringssted for vadefugle, der yngler i Europa og Asien.