Balmoral, Dronning Victorias sommerslot 70 km vest for Aberdeen. Slottet (1853-56) er bygget af hvid granit. Balmoral er kongefamiliens private ejendom og hører således ikke under kronen.