Balmoral var Dronning Victorias sommerslot 70 kilometer vest for Aberdeen. Slottet (1853-1856) er bygget af hvid granit. Balmoral er kongefamiliens private ejendom og hører således ikke under kronen.