Ballegård, hovedgård ved Blans mellem Aabenraa og Sønderborg. Den toetagers hvidkalkede hovedbygning på sokkel af kløvede kampesten er opført 1771 for kancelliråd Henning Paulsen. Senere kom gården i Conrad Reventlows eje. Bygmesteren C.A. Bohlsmann, der kendes fra Augustenborg Slot og Sandbjerg, har muligvis medvirket ved opførelsen af hovedbygningen, der står så godt som uændret.