Bahram Chubin, berømt sasanidisk general, der i slutningen af 500-t. førte sejrrige krige mod hvidehunnerne. Af ukendte årsager rejste han derefter et oprør, som alvorligt svækkede Sasanideriget.