Bagrax Kol, Bosten Hu, sø i 1000 m højde syd for Tian Shan-bjergene i provinsen Xinjiang i Kina; 980 km2. Søen har et rigt fugleliv, omfattende fiskeri (karusse) og en vegetation med bl.a. rør, som anvendes til byggeri og papirfremstilling. Tilflyttede kinesere udnytter søens kildeflod, Kaidu He, til kunstvanding, hvilket har betydet en mindskelse af søens areal.