Bacchus på tønden, nar, som egentlig skal forestille vinens tykmavede gud Bacchus, der sidder overskrævs på en vintønde. Udtrykket bruges tillige om fastelavnsoptog, hvori Bacchus på tønden optræder. Sådanne optog kendes kun fra Danmark, specielt på Lolland og Falster. Se fastelavnsskikke.