BIRD, Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, (fr.), den Internationale Bank for Genopbygning og Økonomisk Udvikling; Verdensbanken; dansk forkortelse – efter engelsk – IBRD.